Podsumowanie akcji sprzątania lasów wokół Makowa Mazowieckiego

Pierwsze sprzątanie lasów za nami. Kilkanaście osób sprzątało Grzankę i las w Ulaskach. Zebraliśmy pokaźną górę śmieci, w tym sporo odpadów po destrukcji lodówek i pralek. Sprzątaliśmy tylko lasy będące w zarządzaniu Lasów Państwowych.

Od Panów Leśników dowiedzieliśmy ważnych rzeczy, w wyniku czego wiemy, że:

– okoliczne lasy państwowe mają mniejszy obszar niż sądziliśmy,

– obszar lasów prywatnych jest dużo większy niż to się powszechnie sądzi,

– zanieczyszczenie lasów państwowych w porównaniu z lasami prywatnymi jest dużo mniejsze.

Po prostu jeśli widzicie w lesie wysypisko lub górę śmieci jesteście prawdopodobnie w lesie prywatnym.

Jest powszechnie wiadomo o kilku nielegalnych wysypiskach znajdujących się w lasach gminy Czerwonka m. In. w Ulaskach i Dąbrówce. Bardzo zanieczyszczony jest las w okolicy Janopola i Makowicy. Dużo zanieczyszczeń to  odpady powstałe po odzyskaniu metalu ze sprzętu gospodarstwa domowego, np. pianka poliuretanowa.

Po wyborach udamy się do gminy Czerwonka, żeby porozmawiać o problemie. Oj! Czeka nas dużo pracy.

Za udział w akcji bardzo dziękujemy Hani, Darii, Annie, Agnieszce, Hani oraz Robertowi, Tomaszowi, Janowi, Adamowi, Markowi, Czarkowi i Krystianowi.

Emilowi dziękujemy za użyczenie pojazdu z przyczepką.

Specjalne podziękowania dla Lasów Państwowych za wsparcie merytoryczne i logistyczne, z nadzieją na dalszą współpracę.

 

Posted in Aktualności.