Badania mikrobiologiczne

Bakterie z grupy coli są powszechnie uznawane jako wskaźnik  stanu sanitarnego wody. To grupa tlenowych i beztlenowych bakterii patogennych, nie tworzących przetrwalników, zasiedlających zwykle jelito grube człowieka i zwierząt. Escherichia coli (bakteria e. coli) to beztlenowa bakteria, która w specyficznych warunkach ma dla człowieka właściwości chorobotwórcze - wykrycie jej obecności np. w wodzie świadczy o jej niebezpiecznym zanieczyszczeniu.