Ekspedycja Orzyc - Dzień 3Trzeci dzień - w słońcu i zieleni

Trzeciego dnia Opatrzność też nad nami czuwała, znowu udało się ,,zamówić’’ świetną pogodę – było słonecznie, nie gorąco, wiał lekki północno -zachodni wiatr. Wystartowaliśmy z Janowa z zamiarem osiągnięcia celu w Chorzelach, wzdłuż rzeki ok. 21 km. Przed południem dotarliśmy do urokliwego miejsca, gdzie dobrze jest biwakować. Dobrze nam tu, zostańmy – powiedzieliśmy. I co – człowiek racjonalny wygrał, idziemy dalej.

 

Krajobraz horyzontalny niebanalny, ale inny

 

Za Janowem rzeka zaczyna nieoczekiwanie meandrować, okazuje się że na niedługim odcinku. Takie krótkie meandrowanie będzie miało miejsce kilka razy do Chorzel. Poza miejscem gdzie Orzyc meandruje rzeka jest „prostolinijna”. W poprzednich dniach rzeka płynęła pośrodku szerokiej doliny z wyraźnymi choć niewielkimi wzniesieniami na horyzoncie po obydwu stronach. Tutaj jest inaczej, rozległe łąki i pastwiska dochodzą do granicy lasu, jednak horyzont jest prawie płaski. Coraz mniej lasów łęgowych, kilka przepraw jednak dało się odczuć kolczastymi jeżynami i pokrzywami do ramion. Czarek ma długie spodnie.

Odkryliśmy regułę. Czy macie pieczarki?

 

Jest reguła. Blisko wsi przeważają pastwiska. Dalej są łąki koszone, bo są dopłaty UE. I są wodopoje dla bydła. W dużej liczbie, czasami kilka na jednym kilometrze. Mamy przeczucie, że tak małej rzeczce ciężko jest udźwignąć ciężar zanieczyszczeń z pastwisk i wodopojów. Czasami idziemy wzdłuż rzeki „pasterskiej” – bez pasterzy. Kraj od Janowa do Chorzel to kraj pieczarki. Na każdym pastwisku można zebrać kilka kilogramów.

Czy już tu byliśmy?

Może to przypadłość trzeciego dnia, podobna łąka i pastwisko, krowy też tak samo uprzejme. Może za następnym lasem będzie inaczej. Nie, znowu łąka i pastwisko. Koledzy mówią, że krajobraz jest monotonny. Tak, urzekająco monotonny. Dobra, idziemy dalej.

Rzeka jazem ujarzmiona. Stop kajakom.

 

Od Janowa do Chorzel jest 11 obsługiwanych jazów i 4-5 stopni wodnych. Regulacja przepływu jest korzystna dla rzeki, zmienia ją i poprawia jej kondycję. Jazy praktycznie uniemożliwiają spływ rzeką. Do Chorzel zdecydowanie nie polecamy kajaków.

Dajemy ci imię …

Nie wszystkie „duże dopływy” są nazwane. Oprócz Rowu Baranowskiego na tym etapie oraz na pozostałych spotkaliśmy inne dopływy, pozwolimy sobie nadać im nazwy.

 

Zatrzymaj ciągnik przed brodem

 

Na odcinku od Janowa do Chorzel jest kilka brodów z dosyć wysokim poziomem wody. Jeżeli przejeżdża przez bród ciągnik z opryskiem lub inną substancją chemiczną może dojść do zanieczyszczenia wody. Mamy nadzieję, że miejscowi rolnicy/ farmerzy znają to ryzyko i potrafią mu zaradzić. Np. wielu gospodarzy wybudowało prywatne mosty.

Czy ktoś tu przebywa oprócz nas i krów?

Jak wszędzie są bobry, z uwagi na brak drzew mają żeremia w wysokich burtach. Jeden młody bóbr nie doczekał jesieni. Sarny pod lasem nie spiesznie uciekają. Pary żurawi słychać i widać, są czaple siwe i jedna biała. Spotkaliśmy dwa , trzy młode kormorany gdzieś pośrodku drogi. Chyba oznacza to, że są ryby. Z relacji wędkarza wynika, że nie ma ryb, ale są wilki. Obecność zadomowionego stada wilków potwierdził miejscowy leśniczy.

Środowisko rzeki podporządkowane hodowli

Poza substancjami wprowadzanymi do środowiska  przez bydło, nie stwierdziliśmy na tym etapie poważnych zanieczyszczeń. Woda ma kolor rdzawy mniej lub bardziej, przejrzystość ok. 05.m, staje się bardziej przejrzysta gdy płynie przez nieużytki i łęgi. Z nowych roślin pojawiła się Jeżogłowka (nie jesteśmy pewni) w postaci długich zielonych wstążek.

Należy jednak zaznaczyć i zwrócić uwagę na: śmieci pozostałe po ogniskach po lewej stronie biegu rzeki (poczynając od Rowu Baranowskiego) w miejscach gdzie las dochodzi do Orzyca; na łączce w Chorzelach bezpośrednio przed mostem i na styku z wodą zostawiono duże ilości gnijącego siana i innych odpadów biologicznych; trochę śmieci pod mostem w Chorzelach, ale wydaje się że są na bieżąco sprzątane. O Chorzelach będzie też w czwartym etapie.

Dziękujemy panu leśniczemu z okolic Janowa za podwiezienie.

Galeria

Mapa