Badania przeprowadzane wody rzeki Orzyc przeprowadzane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pozyskane dane zaprezentowaliśmy w autorski sposób. Chcemy pokazać jak w perspektywie upływu czasu zmieni się jakość wody w rzece Orzyc. Badania fizykochemiczne obejmują okres od roku 1990-1993. Badania mikrobiologiczne pochodzą tylko z roku 2012. Bardzo prosimy osoby/ organizacje o pomoc w skomentowaniu  wyników przedstawionych w prezentacjach. Zapraszamy osoby i organizacje, które chciałby uczestniczyć w badaniach mikrobiologicznych wody Orzyca o kontakt ze Stowarzyszeniem.

Ocena wody rzeki Orzyc wg Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

  1. Orzyc – Szelków:
  2. Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego
3 umiarkowany stan ekologiczny
  1. Klasyfikacja stanu chemicznego
2016 stan chemiczny dobry
  1. Ocena stanu jcwp
2016 zły stan wód
  1. Orzyc – Małowidz
  2. Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego
3 umiarkowany stan ekologiczny
  1. Klasyfikacja stanu chemicznego

Brak oceny

  1. Ocena stanu jcwp
2015 zły stan wód

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA

Klasa elementów biologicznych-stan ekologiczny

I stan bdb / potencjał maks.
II stan db / potencjał db
III stan / potencjał umiarkowany
IV stan / potencjał słaby
V stan / potencjał zły

 

Stan chemiczny

DOBRY stan dobry
PSD dobstan poniżej rego

 

Stan wód

DOBRY stan dobry
ZŁY stan zły