Członkowie wspierający

Ty także możesz zostać członkiem wspierającym stowarzyszenie Orzyc i pomóc nam w działaniach mających na celu:

  • ochronę środowiska pięknej rzeki Orzyc
  • badania jakości wody
  • sprzątanie rzeki Orzyc 
  • działania informacyjno edukacyjne
  • naoczne stwierdzenie dobrostanu rzeki, jej dopływów oraz otoczenia poprzez realizację wypraw pieszych i kajakowych
  • opracowanie i realizację programu rewitalizacji rzeki.

Członkiem wspierającym możesz zostać wpłacając minimum 5ozł.

Dodatkowo każdy członek wspierający zyska możliwość promocji na stronie stowarzyszenia.