Ekspedycja Orzyc

Dlaczego Ekspedycja?

Chcemy zobaczyć jaki jest dobrostan rzeki i jej otoczenia. Mamy w planie zidentyfikować miejsca gdzie dochodzi lub może dochodzić do zanieczyszczenia wody. Chcemy zobaczyć infrastrukturę wodną. Te elementy znajdziecie w opisach obok zdjęć. Infrastrukturę oraz miejsca gdzie doszło do zanieczyszczenia wody i otoczenia rzeki zajdziecie na mapach na dole stron z relacji z poszczególnych etapów. Każde miejsce jest precyzyjnie zidentyfikowane. Poinformujemy o tym władze gmin. Zainicjujemy działania naprawcze. Gdybyście mieli informację o innych miejscach prosimy o kontakt przez naszą stronę. Jeśli widzicie, że rzeka jest zagrożona prosimy o kontakt stowarzyszenie@orzyc.org

Podsumujmy 147 km i dziewięć dni.

Pan czuwa nad rzeką i woda płynie. Wrażeń estetycznych i duchowych nie zamieścimy. Zamiast tego będą fakty. Wszyscy chcemy żeby rzeka była czysta - czy taka będzie zależy od każdego z nas, mieszkańców dorzecza Orzyca i w szczególności wszystkich korzystających z wód rzeki. Przeszliśmy pieszo trasę wzdłuż rzeki od źródła w Sławogórze Starej do mostu w Małowidzu. Potem niosła nas rzeka. Miejsca wrażliwe przeszliśmy dodatkowo per pedes przez zarośla i krzaki. Udokumentowaliśmy sytuacje zagrażające środowisku, o których poinformowaliśmy wójtów gmin. Ameryki nie odkryliśmy, tam gdzie jest człowiek są śmieci. Schemat zanieczyszczenia rzeki - śmieci pojawiają zawsze za każdą wsią, miastem, za mostem lub jazem i kąpieliskiem. Możemy te miejsca precyzyjnie zidentyfikować.

Informacja dla kajakarzy: nie ma stanicy spełniającej standardy. Są miejsca postojowe – w Drążdżewie (bez WC, nie wiadomo czy można zostawić odpady), Krasnosielcu bez WC jest kosz, Makowie – bez WC i kosza.

Zidentyfikowane główne zagrożenia udokumentowane w relacjach:

 • otwarte wodopoje z intensywną gospodarką pastwiskową oraz intensywna gospodarka rolna blisko zabudowań oraz w sąsiedztwie rzeki – tam gdzie łąki i pastwiska są intensywnie wykorzystywane rolniczo w okolicach rzeki jest nadmiernie bujna flora,

 • miejsca zamieszkania i przebywania ludzi i wędkarzy – podstawowe źródło butelek i innych śmieci w wodzie i na nabrzeżu,

 • spalanie odpadów w pobliżu rzeki,

 • sławojki na nabrzeżu blisko rzeki

Wnioski

 • Otwarte wodopoje można zastąpić poborem wody do koryt.

 • Ograniczyć nawożenie w obszarze ok. 20-30 m od kanałów odwadniających i rzeki.

 • Pozostawić łęgi i inne obszary niewykorzystane rolniczo w sąsiedztwie rzeki w obecnej postaci.

 • Uświadamiać ludzi o szkodliwości zanieczyszczania rzeki, w tym butelkami i innymi odpadami.

 • Zachować prawo przejścia.

Przykazania Orzyca - bardzo Was prosimy żebyście wzięli to sobie do serca i przekazali dalej:

 • Nic nie wrzucamy i nie wpuszczamy do rzeki!

 • Nie wyrzucamy nic w okolicach rzeki!

 • Potrzeby fizjologiczne z dala od rzeki!

 • Przekażcie farmerom, rolnikom, gospodarzom, żeby stosowali nawozy zgodnie z normą.

 • Rzeka nie jest sterylna, ale spraw żeby każdy Twój pobyt w jej pobliżu był sterylny.

Jeżeli widzicie, że rzeka jest zagrożona prosimy o kontakt stowarzyszenie@orzyc.org