Wiesław Sawicki – Kandydat do Rady Miejskiej

KWW Wiesława Sawickiego Wiesław Sawicki

Zapraszam Państwa do zapoznania się z głównymi punktami mojego programu wyborczego oraz głosowanie 7 kwietnia.

Zdrowie:

W roku 2023 Maków stał się „sławny” za sprawą artykułu który ukazał się w internecie „W tym mieście mężczyźni żyją najkrócej”. Artykuł ukazał nie tylko zimną statystykę, ale problem nas mieszkańców miasta, który nadal nie został rozwiązany i wymaga pilnego działania. Dlatego proponuję:

- promocję zdrowego i zgodnego z naturą trybu życia,

- rozwój sportu publicznego poprzez prowadzenie stałych zajęć z nordic walking, grup biegowych, grup rowerowych, wykorzystanie potencjału sal gimnastycznych,

- likwidację kopciuchów (bloki),

- program docieplenia budynków (domy),

- wytyczenie bezpiecznych ścieżek rowerowych wokół Makowa,

- uruchomienie w sezonie zimowym lodowisk,

- budowę małej tężni solankowej w parku miejskim,

- budowę basenu rehabilitacyjnego i rekreacyjnego z zapewnieniem zbalansowania kosztów utrzymania,

- odbiór odpadów wielkogabarytowych wg potrzeb wspólnoty.

 

Edukacja i wiedza:

Zmiany w systemie edukacji idą w kierunku ograniczenia liczby zajęć w tym likwidację prac domowych. Nasze liceum notuje spadek w rankingu szkół. W celu poprawy obecnej sytuacji oraz reagując na przyszłe zagrożenia - proponuję w naszych szkołach podstawowych:

- uruchomienie zajęć wyrównawczych poza szkołą,

- uruchomienie zajęć rozwojowych oraz naukowych w szkole,

- nauka gry w szachy od pierwszej klasy szkoły podstawowej,

- edukacja ekologiczna od przedszkola do seniora.

 

Rozwój i wspólnota:

W tym zakresie proponuję szereg działań, które bezpośrednio i pośrednio budują naszą wspólnotę rozumianą jako ogół mieszkańców miasta wzajemnie się wspierających i otwartych na potrzeby innych. Proponuję:

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez dofinansowanie działalności stowarzyszeń formalnych i nieformalnych działających na terenie Makowa oraz wprowadzenie formy zachęt w celu powstania nowych organizacji,

- program stabilizacji lub obniżenia rachunków za ogrzewanie z sieci miejskiej,

- rewitalizacja niewykorzystanej części Rynku: strefy cienia, letnia kawiarnia i wieczorki taneczne, w zimie małe lodowisko,

- powrót do współpracy z miastami partnerskimi w tym z Makowem Podhalańskim,

- program „Moje czyste miasto”, uporządkowanie m.in. terenu pomiędzy mostem i turbiną,

- wsparcie dla corocznych „wyprzedaży garażowych” jako formy dzielenia się dobrami do wykorzystania zamiast ich utylizacji,

- budowa centralnego przystanku komunikacji autobusowej,

- otwarcie toalety miejskiej wybudowanej kilka lat temu niedaleko rynku,

- uporządkowanie handlu artykułami rolno spożywczymi pod gołym niebem, wyznaczenie miejsca do handlu.

W sprawach wymienionych powyżej oraz w sprawie Państwa spojrzenia na sprawy Makowa zapraszam do kontaktu: tel. 508366593, mail: wieslawsawicki@wp.pl

Posted in Aktualności.